EkoNu! nyhetsbrev - December 2017

Julen står igen för dörren och det svala odlingsåret 2017 lider mot sitt slut.

I årets sista nyhetsbrev tar vi en kort tillbakablick på det gångna året och informerar om vårvinterns kommande evenemang. Nedan finns också info om årets ekosortförsöksresultat.

Glädjande nyheter är också att det lär ska vara lätt att hitta ekologisk julskinka i år, den ingår i alla större butikskedjors sortiment meddelade ProLuomu i början av december.

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR
önskar vi på Projekt EkoNu!

En kort tillbakablick på det gågna ekoåret:

Enligt ProLuomu fortsätter försäljningen av ekologisk mat i Finland att växa mycket starkt. En ny konsumentundersökning visar att mer än en miljon finländare köper ekologiska produkter varje vecka. Pro Luomu uppskattar att ekologisk matförsäljning mellan 1 juli 2016 och 30 juni 2017 ökade med 15% jämfört med motsvarande period föregående år och uppgick till 287 miljoner euro. Samtidigt ökade den totala försäljningen av dagligvaror med endast en procent. Marknadsandelen för ekologiska produkter har ökat till 2,1 procent i Finland. Mer info: www.proluomu.fi
Enligt Eviras förhandsuppgifter har den ekologiskt odlade åkerarealen stigit med ca 10% i år (från 10,7 till 11,7%) på landsnivå. I Norra Karelen, Kajanaland och på Åland uppgår den ekologiska odlingsarealen till över 20 %. I Svenskfinland är det Nyland som har mest andel ekoareal på 13,0 % följt av Österbotten på 11,1 % och Åboland (Egentliga Finland) på 8,6 %. 
De ekologiska spannmålspriserna har fortsatt att hålla en hög nivå under 2017. Havrepriserna har varit på en mycket hög nivå pga en överhettad spannmålsmarknad, men nu i slutet av året ser man dock att havrepriserna sjunkit något. Ekovetepriserna har däremot fortsatt att stiga pågrund av ökad efterfrågan på marknaden. Priser för inhemska, och utländska spannmålsmarknaden, kan man lätt följa via VYRs webbtjänst. Mer info på vår hemsida!

Ekosortförsöken 2017

Nu finns presentation av årets ekosortförsök på hemsidan!

Mängdmässing blev det rekord i år för alla spannmålslag, medelskörden på vårvete var drygt 5,3 ton/ha, havre 6,6 ton/ha och korn 5,6 ton/ha. Högst avkastande vetesorten var Demonstrant med medelskörden 6 286 kg/ha, tätt följd av förra årets vinnare Amaretto med 6 114 kg/ha.

Med medelskörd på 7 493 kg/ha var Steinar högst avkastande havresorten medan den för oss nya sorten Justus avkastade bäst av kornsorterna med medelskörden 6 754 kg/ha. I år har vi även tagit DON-analys på havren, alla sorter klarade livsmedelskvalitet (</= 1,75 ppm). Endast sorterna Osmo (1,13 ppm), Belinda (0,81 ppm) och Avanti (1,1 ppm) visade lite mer än "nollvärdet" som är <0,5 ppm. 

Lokalproducerat och ekologiskt lyftes fram i Närpes den 21.11.2017

Närpes stad använder flitigt lokalproducerade och ibland också ekologiska råvaror. För att lyfta upp det och att det i regionen finns många producenter ordnade ÖSP, projektet EkoNu! och Mosebacke Matservice en temadag tisdagen 21.11. En annan bakomliggande orsak till temadagen var att synliggöra fram kunnandet som finns vid skolområdets kökspersonal. Från producentorganisationen ÖSP medverkade ekoproducent Linda Pellfolk, ekoproducent Cindi Groop och trädgårdsombudsman Johanna Smith samt Ann-Sofie Ljungqvist från EkoNu! 

Tisdagens skollunch tillreddes enbart på lokalproducerade råvaror. Menyn bestod av ugnsstekt havslax (Polar File Finland, Nämpnäs), potatis (Peter och Niklas Norrback (Petalax), riven morot (Peter Sjöblom, Tjöck) och grönsaker (Kustens grönsaker). Valios ekologiska gräddfil användes i tartarsåsen och Valios ekologiska mjölk serverades som matdryck. Ekologiskt knäckebröd från Vaasan Oy var också på dagens meny. 

Luomupäivät 2017 och VYRs ekospannmålsseminarium

Luomupäivät ordnades i år i Kuopio med ca 130 deltagare. Nu finns allt föreläsningsmaterial från dagarna på hemsidan: http://luomu.fi/.
Under de nationella ekodagarna korades också årets ekoföretag 2017 och priset gick till Vertin tila(bild luomuliitto). Mer info: www.luomuliitto.fi/

VYRs ekospannmålsseminarium i Salo 28.11. samlade ca 200 deltagare vilket överraskade arrangörerna mycket positivt. Detta indikerar att ekoodling nu är ett verkligt hett tema! Nu finns föreläsningsmaterialet och videor från dagen på VYRs hemsida.

Seminariet ”Ansvarsfull livsmedelsupphandling” den 24.10.2017 intresserade många

Ett seminarium om ansvarsfull upphandling av livsmedel och måltidstjänster för den offentliga sektorn hölls i Vasa på Campus Kungsgården i slutet oktober. Tillfället arrangerades i samarbete mellan EkoCentria, projekt Boden och EkoNu!  Tillfället riktade sig till hela matkedjan: beslutsfattare, kommunrepresentanter, upphandlingschefer, upphandlingssakkunniga, kosthållschefer, ekonomichefer samt producenter och företagare. Bland föreläsare kan nämnas jurist Jonna Törnroos från Kommunförbundet, matservicechef Kirsi Mylläri från Vasa stad, projektledare Sari Väänänen från EkoCentria.
Program och material från seminariet finns på vår hemsida! 

HÄNDELSEKALENDER
I januari 2018 - Informations- och diskussionstillfällen om ekologisk produktion i Österbotten

Funderar du på vad ekologiskt produktion är, kom med och diskutera på våra informationstillfällen i Österbotten:

Torsdag 11.1.2018 kl. 19.00–21.00. Plats: Hotel Polaris, Hotelgränden 3, Edsevö.
Måndag 15.1.2018 kl 19.00-21.00. Plats: YA! Campus Kungsgården, Kungsgårdsvägen 30 A, Vasa
Tisdag 16.1.2018 kl. 19.00–21.00. Plats: SÖFF, Vasavägen 764, Yttermark

Program:
Aktuell information från Österbottens NTM-central, ProAgrias projekt AgroTillväxt berättar omläggningsprocessen till ekoproduktion och dess ekonomi, projekt EkoNu informerar om ekomarknaden, och lokala ekoproducenter redogör för omläggningsprocessen i praktiken. Närmare info: Ann-Sofi Ljungqvist tel. 044-750 3220, Thomas Snellman tel. 040-827 3549, eller Ulrika Wikman tel.050-585 2305.  Tillfället är gratis och ingen anmälan behövs. Välkomna!

Luomufoorum 2018 ordnas 7-8 februari i Lahtis. Första dagen består av ett seminarium med rubriken "Luomukeruun mahdollisuudet" vilket ordnas i Sibeliushuset. Eftermiddagen och dag två fortsätter sedana med jobb i olika arbetsgrupper mm, vilka ordnas på Messilän kartano. Detaljprogram och mer info på ProLuomus hemsida.

Ekogrundkurser våren 2018

En fem dagar lång ekogrundkurs ska vara avlagd före ansökan om ekoväxtodlingsförbindelse (vilken berättigar till ekostödet).

ÖSTERBOTTEN

Kursen startar måndag 29 januari 2018 kl. 9.00. De följande kursdagarna är torsdag 1.2, onsdag 7.2, torsdag 15.2 och tisdag 20.2 mellan kl. 9.00-15.30.
Kursen är totalt 5 dagar och pågår under 4 veckor i januari och februari. Ekogrundkursen arrangeras av Yrkesakademin i Österbotten. Platsen är YA! Auditoriet i A-huset, Kungsgårdsvägen 37 A, 65 380 Vasa. Mer information om kursprogrammet och anmälan kommer senare under vintern på webbsidan för YA! (www.yrkesakademin.fi). Anmälan sker elektroniskt till YA!: www.eduya.fi/kurser

NYLAND

Kursen ordnas i mars följande dagar: torsdag-fredag 8-9.3., torsdag-fredag 22-23.3. samt en exkursionsdag i april (datum bestäms senare tillsammans med deltagarna på kursen). Ekogrundkursen arrangeras av Nylands Svenska Lantbrukssällskap. Platsen är Västankvarn Gård i Ingå. Obs! Endast denna ekogrundkurs ordnas på svenska i Nyland inför växtsäsongen 2018. Ingen svenskspråkig kurs ordnas i Åboland.
Mer information om kursprogrammet kommer senare under vårvintern på EkoNu!s hemsida, samt på www.nsl.fi. Förfrågningar och förhandsanmälan riktas till sällskapets ekorådgivare Micaela Ström ([email protected], 044-380 7771) eller Torbjörn Lönnfors ([email protected], 0400-860 635)

EKODJURKURS (2 dagar som förutsätts vid ansökan om ekohusdjursförbindelse)

I Österbotten ordnas ekohusdjurskursen 21-22.3.
Ekodjurkurs ordnas i Nyland på svenska endast om tillräckligt stort intresse finns (intresseanmälan till Micaela Ström, så fort som möjligt)

- Micaela Ström, EkoNu!