EkoNu! nyhetsbrev - April 2018

Våriga aprilhälsningar från Projekt EkoNu!

Vintern har äntligen släppt greppet och det börjar sakta grönska på södersluttningarna. Ännu ska en hel del snö smälta bort och vattnet dra undan i norra delarna av Svenskfinland innan vårbruket kan dra igång. I Nyland och Åboland är däremot den mesta av snön redan borta, liksom tjälen och några bönder i skärgården har redan satt nypotatis och börjat förbereda för grönsakssådd!

I årets andra nyhetsbrev informerar vi bland annat om vår ekologiska Frukt- och bär-temadag som är på kommande i Pargas 27.4. och om en studieresa som är under planering till en av Sveriges största ekomässor mm.

Ekotankesmedja 2018

SLC:s och projekt EkoNu!s nionde Ekotankesmedja arrangerades i år på Seurahuone, Brunnsgatan 12 i Helsingfors onsdagen den 28 mars. Antalet anmälda deltagare till årets Ekotankesmedja var totalt 48 st ekoproducenter, studerande och samarbetspartners.

Dagens Program hade byggts upp som en kedja från jord till bord där kvalitet och hälsofaktorer var i fokus. 

Föreläsare under dagen var Vibhoda Holten från VitalAnalyse i Norge, Raija Tahvonen från Naturresursinstitutet LUKE, krögarparet Linda och Filip Stenman-Langhoff och Olli Repo, projektchef för Foodhub. Referat, foton och föreläsningsmaterial från årets Ekotankesmedja finns nu på hemsidan!

Organiska gödselmedel, spårämnen och jordförbättringsmaterial

Torsdagen 5 april 2018 ordnade vi tillsammans med projekten Smarta Lösningar och AgroTillväxt samt Svenska Österbottens Ekologiska Förening ett eftermiddagsseminarium i Vörå där tema var: Organiska gödselmedel, spårämnen och jordförbättringsmaterial. Föreläsare var Mathias Weckström från Pargas Gård, Matias Rönnqvist från Berner och Thomas Backman och Peter Svens från Lantmännen Agro. Föreläsningsmaterial från vårt seminarium kring växtkraft och markbördighet finns nu på hemsidan: www.ekonu.fi
Tillfället filmades också av Projektet Boden, och så fort som filmen är klar kommer också den att hittas på vår hemsida!

Ekologiskt i Finland 2017

ProLuomu har gett ut årets upplaga av "Ekologiskt i Finland 2017" (Luomu Suomessa 2017). Publikationen samlar huvudstatistiken över utvecklingen av ekologisk produktion och konsumtion i Finland 2017. 
Försäljningen av ekologiska produkter steg med 13 % och omsatte 309 miljoner euro, marknadsandelen för ekologisk livsmedelsförsäljning i dagligvaruhandeln i Finland steg därmed till 2,3 % (2,0 % år 2016).

År 2017 var den ekologiska odlingsarealen i Finland cirka 295 500 hektar vilket motsvarar 11,4 % av totalarealen i landet. Det fanns nästan 4 600 ekologiska gårdar i landet, eller 9,5 % av alla gårdar var ekologiska. Läs hela rapporten här: Luomu Suomessa 2017

HÄNDELSEKALENDER
TEMADAG: Ekologisk frukt- och bärodling

Välkomna på en intressant temadag om ekologisk frukt- och bärodling i Pargas fredag 27.4. Temadagen inkluderar även ett studiebesök till Boda Farm, Finlands största ekoäppelodlare!
Arrangörer är Projekten EkoNu! & Luomumpi Varsinais-Suomi, föreläser gör trädgårdsrådgivare Fredrik Björklund, FHSLea Räisänen, Kieloniemen Luomutila och Kjell Nordström, Boda Farm.

Tillfället är gratis, vi bjuder på morgonkaffe och lunch på Pargas Port. Meddela vid anmälan om eventuella specialdieter. Sista anmälningsdagen är tisdag 24.4., anmälan görs till [email protected]

Mer om programmet hittas via vår Facebook eller i händelsekalendern på vår hemsida.

STUDIERESA till Slätte Ekodag i Sverige

Spännande tider, vi på Projekt EkoNu! planerar som bäst en studieresa till en av Sveriges största Ekomässor den 19 juni 2018!
Via länken kan ni bekanta er med konceptet SLÄTTE EKODAG och kika på programmet för dagen då TEMAT är "Slätte goes under gound", dvs JORD.

Tanken är att vi startar resan från Stockholm med buss redan på kvällen 18.6. för att sedan spenderar hela dagen på Slätte Ekodag 19.6. och i samband med resan tillbaka till Stockholm 20.6. ska vi även hinna med ett par studiebesök till ett par intressanta ekogårdar. Mer info om arrangemang etc kommer inom kort, men redan nu kan man anmäla intresse till: [email protected] om man är intresserad av mer info och att eventuellt delta i vår resa! 

- Micaela Ström, EkoNu!