EkoNu! nyhetsbrev - December 2016

Nu är det jul igen och EkoNu! får tacka för det gångna året! 
I vårt sista nyhetsbrev får ni bland annat läsa om vårvinterns kommade evenemang, vi blickar tillbaka på årets ekospannmålspriser (som förövrigt är på stigande vilket bådar gott för det nya året!), videoserien EkoGårdar samt information om sässongens ekoförsök. 

Har ni förresten märkt att Projektet haft artiklar i de senaste LoA-tidningarna? Om ni missat artiklarna går de nu att läsa på vår hemsida via länken: www.ekonu.fi/category/material/

GOD JUL & GOTT NYTT ÅR önskar vi på Projekt EkoNu!

Videoserie - EkoGårdar

EkoNu har med hjälp av projektet Boden gjort en videoserie som vi kallar för ”EkoGårdar”. I serien besöker vi ekogårdar i Svenskfinland och hör ekoproducenterna berätta om just sin ekologiska produktion och livet på gården samt varför de valt att gå över till eko.
Bekanta er med videorna på vår hemsida: www.ekonu.fi/category/videor/

Konsumtion av ekologiska livsmedel i Finland

Vill du veta vem som köper ekologiska produkter i Finland och varför?

Bekanta dig med den konsumentinformation som ProLuomu rf tagit fram via Suomen Gallup år 2015: http://proluomu.fi/wp-content/uploads/sites/3/2016/12/Finlandare-och-eko.pdf

Ekoförsök

Analysresultat från årets ekosort- och gödslingsförsök (inklusive SLU-demo) har nyligen publicerats på hemsidan, ta en titt på årets resultat HÄR!

Via adressen www.ekonu.fi/category/ekosortforsok/  kommer ni direkt till alla våra inlägg om ekoförsöken, också tidigare års inlägg. 

Inhemska ekospannmålspriser, årsöversikt

Prisutvecklingen på ekologiska åkerråvaror har varit på stigande under hösten och vintern, se tabell (Källa: vyr.fi).
Priser för inhemska, och utländska spannmålsmarknaden, kan man lätt följa via VYRs webbtjänst: www.vyr.fi/fin/markkinatietoa/kotimaan-hinnat/ 

Hankkija köper nu även Sv2 foderspannmål

Hankkija meddelade i slutet av november att de nu även köper upp omläggnings två (Sv2) foderråvaror (vete, korn, havre, bondböna, ärt)  från ekogårdar i omläggning. Priset kommer att vara betydligt bättre än konventionellt odlad spannmål. Vid meddelandetidpunkten (23.11.) låg priset 30 % högre än konv. spannmålspriserna på Hankkijas prislistor. Mottagningsplatserna blir Kokemäki och Kotka. Kontakta Essi eller Tage för mera information!
Källa: Essi Parviainen, Ostopäällikkö, Luomutuotanto. Tfn: +358 10 402 7910, Tage Granqvist, Spannmålshandel Nyland. Tfn: +358 10 76 83213 

HÄNDELSEKALENDER
Seminarium - Få bukt med rotogräsen

Vi ordnar två likadana seminarium - Få bukt med rotogräsen, mån. 23 januari 2017 kl. 13-17, YA! Gamla Vasa – auditoriet i A-huset samt tis. 24 januari kl. 10-14:30, Axxell Överby i Esbo.

– Bli av med rotogräsen – strategier och erfarenheter från Sverige – Per Ståhl, ekorådgivare vid Hushållningssällskapet i Östergötland. Per har en lång erfarenhet som ekorådgivare och jobbat mycket med forskning och utveckling i ekologisk produktion. Hushållningssällskapen i Sverige driver flera försöksgårdar också med olika ekoförsök där effekten av olika mekaniska bekämpningar på rotogräsen har undersökts. Per har också skrivit flera guider om ogräs och ogräshantering i ekologisk odling för Jordbruksverket. www.hushallningssallskapet.se

– Alternativ för att bekämpa rotogräs – Boris Lindgård, BT-Agro. Boris har lång erfarenhet av ekologisk produktion på sin egen ekogård. Genom sitt företag BT-Agro, som marknadsför olika maskiner för mekanisk bekämpning och bearbetning, vallmaskiner och grönområdesmaskiner. Boris har hållit otaliga demonstrationstillfällen i fält runtom i landet samt en nära kontakt till maskintillverkarna ute i Europa. BT-Agro deltar också i ett forsknings- och utvecklingsprojekt vid LUKE i Ruuki och Pro-Agria Oulu. www.bt-agro.fi

Dagarna avslutas med paneldiskussion där, förutom Per och Boris, deltar ekoproducenter från nejden.

Anmälan senast 18.1.2017 till Ann-Sofi Ljungqvist, [email protected], tfn. 044-750 3220 eller Micaela Ström, [email protected], tfn. 044-380 7771

Arrangörer: Projekt EkoNu! i samarbete med ProAgria Lantbrukssällskapet.

EKOTANKESMEDJA 2017

Ekotankesmedjan är en endagstillställning som ordnas av  projekt EkoNu! i samarbete med SLC.
Tankesmedjan är ett populärt återkommande evenemang som sammanför ekoodlare och ekointresserade från alla delar av Svenskfinland.
Nästa år ordnas den 8:onde tankesmedjan. Planeringen är i full gång, platsen blir Åboland och tidpunkten blir månadskifte mars-april 2017. Noggrannare info kommer så småningom.

Bekanta er under tiden med våra tidigare ekotankesmedjor via länken:  www.ekonu.fi/eko_nu/ekotankesmedja/

Vårens ekogrundkurser ordnas i mars

ÖSTERBOTTEN:

Datumen för ekogrundkursen är 7-8.3, 15-16.3 och 21.3. kl. 9.00-15.30. Kursen hålls vid YA! i Gamla Vasa och i auditoriet i A-huset.
Anmälningen görs senast en vecka före start till Yrkeskademin i Österbotten via deras hemsida, gå in på
https://wilma.yrkesakademin.fi/browsecourses och sök på ekogrundkurs. Mer info fås av Roger Frants tfn. 044-750 3255 eller Ulrika Wikman tfn. 050-5852 305.

Ekohusdjurskursen arrangeras efter grundkursen. Roger Frants ger mer information.

NYLAND:

Datumen för ekogrundkursen är to-fre 9-10.3 och 23-24.3. samt en exkursionsdag i april. Kursen arrangeras av Nylands Svenska Lantbrukssällskap på Västankvarn Gård i Ingå. Mer info i annons och på hemsidorna senare. Anmälningar kan göras redan nu till Micaela Ström, [email protected]   

- Micaela Ström, EkoNu!