EkoNu! nyhetsbrev - Juni 2018

Sommarhälsningar från projekt EkoNu!
Årets växtsäsong har inletts med ett rekordantal nya ekoodlare i Finland då närmare 500 gårdar har inlett ekologisk odling 2018. I våra regioner är antalet gårdar som börjat omläggning till ekologisk produktion; Egentliga Finland  61st, Nyland 49st och i  Österbotten 54st.  Eftersom dessa 500 gårdar genomgår en omställningsprocess till ekologisk produktion, så kan gårdarna marknadsföra sin skörd som ekologisk först år 2020. Normalt ska en åker odlas enligt ekologiska villkor i två år innan skörden kan säljas som ekologisk eller användas som ekofoder. 
Mer info på Eviras hemsida.

Ekosortförsöken såddes 17 maj

Årets ekosortförsök såddes 17 maj hos ekoodlare Stefan Widlund i Lovisa, och som vanligt med hjälp av Nylands Svenska Lantbrukssällskaps maskiner och personal. Sällan har vi haft såhär fint väder! 
Årets försök består av samma sorter som ifjol, 14 vårvete, 14 korn och 13 havresorter. Dessutom har vi kvar demo-försöket med svenska och finska lantsorter, bland annat hittas där olika spelt, lantveten, emmer och naket korn. Vi har även på samma åker satt ut ett litet gödslingsdemo, som vi också kommer att följ under sommaren. På hemsidan finns redan nu några inlägg från försöksfältet!

Ekologisk frukt- och bärodling i Åboland, en temadag i april

Projekten EkoNu – För ekobranschen i Svenskfinland och Luomumpi Varsinais-Suomi ordnade en temadag i Pargas 27.4.2018. Temat var ekologisk frukt- och bärodling och föreläsare under dagen var Finska hushållningssällskapets Fredrik Björklund, Lea Räisänen från Kieloniemen Luomutila och Kjell Nordström från Boda Farm/Attu Skärgårdsäpplen.

Dagen avslutades med ett studiebesök till Boda Farm där vi förevisades odlingarna, maskiner samt musteri och flasklinje. Nu finns ett referat på hemsidan med bilder från vår frukt- och bärtemadag och studiebesöket till Boda Farm: Ekologisk frukt- och bärodling i Åboland, en temadag i april

Årets ekoprodukt 2018

Nu kan man anmäla sina produkter till tävlingen Årets ekoprodukt 2018 !
Den årliga tävlingen lyfter fram Finlands bästa ekonyheter. Vinnaren väljs av en expertpanel. I tävlingen kan man delta med både ekologiska konsumentprodukter och storköksprodukter. Anmäl er till tävlingen före 31.8. via Luomuliitto.

HÄNDELSEKALENDER
Soilfood – Fältträff på Pargas Gård i Ekenäs 27.6.

Soilfood ordnar en fältträff på Pargas Gård i Ekenäs onsdagen den 27.6.
På odlarträffen erbjuds det en chans att se Mathias Weckströms fält, där det tidigt på våren spridits näringsfiber (Ravinnekuitu) och före sådd NKS Vinass. Man kan även se försöksrutor med olika Vinassgivor och en demonstration av fiber spridning. Odlarträffen är öppen och gratis för alla. Se programmet HÄR!

Nordiskt kulturspannmålsseminarium i Mustiala 10-12.7.

För andra gången ordnas nu detta nordiska kulturspannmålsseminarium i Finland(senast var det på Åland 2014, då var EkoNu! med som medarrangör). Det är ett 3-dagars evenemang från 10-12.7. i Mustiala, med föreläsningar, studiebesök och nätverkande, priset är 90 € - 230 € + övernattning.

"Välkomna till Nordiska kulturspannmålsseminariet 2018 på HAMK yrkeshögskola Mustiala i Finland 10-12.7.2018. Detta är ett nätverksseminarium för jordbrukare, mjölnare, bagare och konsumenter. Seminariet handlar om möjligheterna att öka på mångfalden inom spannmålsodlingen och uppmuntra jordbrukare att odla mera kulturspannmål."
Mer info här: Nordic Heritage Cereal Conference 10-12.7.2018 Mustiala, Finland

Sista anmälningsdagen närmar sig, anmälning senast 22.6!

Valldag i Åboland 18.7.

Projekten EkoNu! och Luomumpi Varsinais-Suomi ordnar en valldag på Brusaby i Kimito onsdagen den 18.7. Dagen består av föreläsning kring aktuella ämnen inom ekologisk vallodling och fältvandring med observationer i fält både ovanför och under markytan där vi tittar på Brusabys ekovallar i Strömma. Föreläsare under dagen är bland annat vallexperten Jan-Olof Johnsson, tidigare rådgivare på ProAgria Lantbrukssällskapet och numera privat konsult. Mer info om dagen publiceras på hemsidan då programmet är helt klart. 

Fältvandringar sommar 2018

Vi arrangerar fältträffar till ekoodlingar i Nyland, Egentliga Finland och Österbotten under sensommaren. De exakta tidpunkterna för fältträffarna är beroende av i vilken takt sommarens skörd utvecklas, allt enligt sommarens väderförhållanden.  Håll utkik efter annonser i Landsbygdens Folk och/eller på EkoNu´s facebooksida och i Händelsekalendern på hemsidan.

- Micaela Ström, EkoNu!