SISUKAS-uutiskirje 2/2017

Älyä tunteet -ajattelun apukäsi julkaistu!

Älyä tunteet - apukäsi lasten tunnetaitojen vahvistamiseen on nyt julkaistu!

Ajattelun apukäsi on Norjasta tuotu kognitiiviseen käyttäytymisterapiaan perustuva keskusteluväline. Sen avulla lapsi voi yhdessä aikuisen kanssa harjoitella työstämään vaikeita ajatuksia ja vahvoja tunteita sekä opetella kannustavaa puhetta itselle ja muille.

Materiaali on tarkoitettu ohjatuksi oma-apu -välineeksi alakouluikäisille lapsille. Sitä voi käyttää kotona, koulussa, lastensuojelussa ja terveydenhuollossa.

Ensimmäinen koulutus järjestettiin Helsingissä 18.5. Syksylle luvassa lisää koulutusta.

Katso lyhytelokuvat

Vieraile facebook-sivuilla

Sisukkaasti koulutiellä Etelä- ja Pohjois-Savossa

Sijoitettujen lasten kouluhyvinvoinnin tukeminen jalkautuu Savoon. Mikkelissä on aloitettu Sisukas-kokeilu käytännön asiakastyössä Pesäpun konsultoimana. Kuopiossa on käyty yhteistyöneuvotteluja perhehoidon laadun kehittämiseksi ja sovittu käytännön Sisukas-kokeilun aloittamisesta syksyllä.

Työpajat jatkuivat huhtikuussa Kuopiossa ja Mikkelissä Sari Markkasen vetämällä iltapäivällä "Läsnä nyt! - mindfulnessia kouluun ja työhön."

Myös verkkoluennot täydentyivät kevään aikana. Uusimmat luennot ovat vapaasti kaikkien katsottavissa  Perheaikaa-sivustolla.

Lue lisää koulutuskokonaisuudesta Sisukkaan sivuilta

SISUKAS LAPE-yhteistyössä maakunnissa

LAPE Perhehoito-työryhmän raportti on ilmestynyt. SISUKAS- toimintaa suositellaan osaksi perhehoidon ohjausmallia alueilla. Yhteinen suunnittelu on käynnistynyt Pohjois-Savossa ja Keski-Suomessa.

SISUKAS tutkii

Keväällä valmistui Saija Liimataisen YAMK-opinnäytetyö sosiaalityöntekijöiden kokemuksista liittyen SISUKAS-työskentelymalliin sekä koulun kanssa tehtävään yhteistyöhön. 

Myös Ajattelun apukädestä on valmisteilla pro gradu -tutkielma Jyväskylän yliopiston erityispedagogiikan yksikössä. 

SISUKAS kouluttaa

NMI-koulutukset Jyväskylässä ja Tampereella

Tampereella ja Jyväskylässä pidetyissä opettajien ja oppilashuollon täydennyskoulutuksissa, ”Toivon poluilla”,  saatiin näkökulmia ja käytännön eväitä psyykkisesti oireilevien lasten auttamiseen päivähoidon ja koulun arjessa.  Vilkas vuoropuhelu nosti lukuisia käytännön tilanteita yhteisen pohtimisen kohteeksi. Koulutus järjestettiin yhteistyössä Pesäpuun ja Valteri-koulu Onervan kanssa NMI:n tilauskoulutuksena, OPH:n tukemana.

Oppimisen Tuen Foorumi  Tampere-talossa 20.-21.4.2017

400 erityisopettajaa kokoontui 20.–21.4 Tampereelle oppimisen tuen foorumille. Esillä oli mm. sivistys-, sosiaali-  ja terveystoimen yhteistyökäyntäntöjen kehittäminen ja siiloutumisen poistaminen. Pesäpuun Sisukas-toimintaa esiteltiin kahdessa työpajassa, jotka liittyivät kouluun kiinnittymisen ketteriin tehokeinoihin. Työpajoihin osallistui yhteensä 170 erityisopettajaa.  Pienten Salapoliisien ajatukset sijoitetun lapsen kokemasta ikävästä ja sen helpottamisesta herättivät kiinnostusta näyttelyalueella.

OTF:n sivulta löytyy oppimisen tuen foorumin materiaalit linkkinä kunkin esittäjän kohdalta.

Pitchaus-esitykset on myös tallennettu ja ne ovat nähtävissä tapahtuman nettisivuilta.

Henkilöstövaihdoksia

Sisukkaassa tapahtuu henkilöstövaihdoksia kesän aikana: Elisa jää kesäkuussa äitiyslomalle ja elokuussa sijaisena aloittaa sosiaalityöntekijä, ammatillisten aineiden opettaja Hanna-Leena Niemelä. 

Aurinkoista ja rentouttavaa kesää!

 

SISUKAS

www.sijoitettulapsikoulussa.fi

www.pesapuu.fi

MailerLite