EkoNu! nyhetsbrev - Februari 2017

Nytt år nya möjligheter!
ProLuomu har just gått ut med uppgifterna om att ekoförsäljningen i Finland ökade med 14% år 2016, vilket är dubbelt så mycket som året innan (2015 steg försäljningen med ca 7%). Marknadsandelen av totala försäljningen är dock ännu liten (2%), men det går i rätt riktning.
Samtidigt meddelade också Luke att ekologisk produktion är lönsammare än konventionell produktion. Det känns som att eko nu verkligen har vind i seglen!

Försäljningen av ekologiska produkter steg med 14% 2016

Enligt föreningen Pro Luomu uppgick försäljningen av ekoprodukter i detaljhandeln till totalt 273 miljoner euro, vilket i marknadsandelar innebär två procent. Försäljningen av ekologiska produkter steg således med 14 procent jämfört med året innan. 

Pro Luomu menar att ökningen i försäljningen betyder att ekologisk mat nu har blivit en del av vardagen!  

Kraftigast ökade försäljningen av ekologisk barnmat och kaffe. De populäraste ekovarorna är fortsättningsvis frukter och grönsaker (utgör en femtedel av den totala försäljningen). De enskilt mest sålda ekoprodukterna förra året var mjölk, ägg och banan.
Mer info på ProLuomus hemsida.

Ekologisk produktion är lönsammare

Ur Naturresursinstitutets (Luke) lönsamhetsbokföring framkommer att ekoproduktionen är ekonomiskt mer lönsam än konventionell lantbruksproduktion. Ända sedan 2008 har de finländska ekogårdarnas lönsamhet varit bättre än de konventionella gårdarnas. Skillnaderna i lönsamhet håller också på att öka. 

Lönsamheten i konventionell produktion sjunker samtidigt som det hela tiden lönar sig bättre med ekologisk produktion. De nyaste siffrorna är från 2015, då lönsamhetsfaktorn för ekoodling och -trädgårdsproduktion var 0,64 och för den konventionella sidan 0,30. Mest lönsam var den ekologiska
mjölkproduktionen.

Arto Latukka, forskningschef på Luke, menar att den bättre lönsamheten för eko kan bero på många faktorer; större gårdar än de som odlar konventionellt, bättre marknadspris och högre jordbruksstöd samt märkbart mindre materialkostnader än på den konventionella sidan. Mer info om detta intressanta ämne hittar ni både på Lukes och ProLuomus hemsidor.

Bli Ekoproducent

Vi har uppdaterat vår hemsida igen och nu lagt till en flik som heter "Bli Ekoproducent".

Är du intresserad av ekologisk produktion?
– Ja då är det till denna sida du ska söka dig!

Under Bli Ekoproducent-sidan samlar vi nyttig info för Er som funderar på en omläggning till ekologisk produktion, eller söker mer information om ekoproduktion.

Bland annat material som vår EkoGårdar-serie hittar ni här, samt infopaket "Ekoproducent – det glada gängets val" som är framtaget för er som funderar på att börja med ekologisk odling; belyser det ekologiska jordbruket, berättar om omläggningsprocess, ekonomi, marknad och utmaningar mm.

Under samma sida har vi nu också försökt samla viktiga länkar som har med ekoproduktion att göra. Bland annat hittas direktlänkar till Eviras anvisningar och regler kring ekologisk odling i Finland, Mavis förbindelsevillkor för ersättning för ekologisk produktion, Ekoinstitutet och LuomuWiki. Bland många fler! Också tips på intressanta sidor från Sverige och några internationella.

Brist på ekofoder i Österbotten

Denna vinter har det uppstått brist på ekofoder och kanske speciellt i Österbotten. Ekojordbrukare med husdjursproduktion har sökt via egna nätverk, annonserat i branschtidningar och kontaktat oss på projektet för och att få fram mera ekofoder. Thomas Snellman, tel nr 040-82703549 eller [email protected],  tar gärna emot tips och förmedlar kontakter till dessa ekogårdar.

HÄNDELSEKALENDER
Infotillfälle i Åboland om ekologisk produktion

Projekt EkoNu! ordnar tillsammans med SLC Åboland ett infotillfälle i Pargas Stadshus tisdag 21.2. om ekologisk produktion.
Tillfället riktar sig till både nya intresserade och existerande ekogårdar. Bland annat NTM-centralen är på plats och ger aktuell information.
Anmälan senast 17.2. till [email protected], 044-380 7771. Dagens program hittas i händelsekalendern på: www.ekonu.fi

Ekotankesmedjan är en endagstillställning som ordnas av  projekt EkoNu! i samarbete med SLC.
I vår ordnas den 8:onde tankesmedjan, fredagen den 7 april i Pargas. Seminariet ordnas på Livia, Fiskeri- och miljöinstitutet, i Pargas. Vi besöker även Qvidja Gård under dagen. Qvidja ska bli självförsörjande vad det gäller energi och gödsel, därför byggs just nu ett biogasverk.

Tankesmedjan är ett populärt återkommande evenemang som sammanför ekoodlare och ekointresserade från alla delar av Svenskfinland. Bekanta er med våra tidigare ekotankesmedjor via länken:  www.ekonu.fi/eko_nu/ekotankesmedja/

Vårens ekogrundkurser ordnas i mars

ÖSTERBOTTEN:

Datum för ekogrundkursen är 7-8.3, 15-16.3 och 21.3. kl. 9.00-15.30. Kursen hålls vid YA! i Gamla Vasa, auditoriet i A-huset.
Anmälningen görs senast 3.3.2017 på www.eduya.fi Mer info fås av Roger Frants tfn. 044-750 3255 eller Ulrika Wikman tfn. 050-5852 305.

Ekohusdjurskursen arrangeras 28-29.3. också den på YA! i Gamla Vasa men i B-husets klassrum 122. Info av Roger Frants, tfn 044-750 32 55 och anmälan via www.eduya.fi 

NYLAND:

Datum för ekogrundkursen är to-fre 9-10.3 och 23-24.3. samt en exkursionsdag i april. Kursen arrangeras av Nylands Svenska Lantbrukssällskap på Västankvarn Gård i Ingå. Anmälningar senast 3.3. till Micaela Ström, [email protected] Mer info på hemsidan www.nsl.fi

- Micaela Ström, EkoNu!